کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  برچسب شده با

برچسب شده با دانشکده بهداشت تبریز

یک اهدا و تزریق امید به چهار خانواده 

مطالب/ یک اهدا و تزریق امید به چهار خانواده 

                           
      یک اهدا و تزریق امید به چهار خانواده  اهداء اعضای خانم 35 ساله تبریزی جان چهار  نفر ...
جمعه 5 مهر 1398