کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

 
              گواهی کسب مهارت              
 


                               


     آموزش به بیمار                        آموزش پرسنل                                  کنترل عفونت                          سوپر وایزر آموزشی 
  • نوشته شده
  • توسط خسرو آقاپور مرکز آموزشی و درمانی امام رضا
  • ویرایش شده
  • توسط مریم حسن خانی
  • تعداد بازدید : 17468