کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم   وب سایت قدیمی مرکز  

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ... 
نام بخش اورژانس
طبقه زيرزمين
تعداد تخت 110
رئيس بخش آقاي دكتر علا
سرپرستار بخش آقای يعقوب كشي زاده
شماره تماس (داخلي) 6026
 
معرفی اورژانس مرکز امام رضا (ع)

بخش اورژانس متشکل از: 6بخش کلینیکی و 5بخش پاراکلینیکی میباشد.
 1. بخش های کلینیکی:
 • ترياژ: در اين قسمت پرستار يا پزشك، بر اساس سيستم ESI بيماران را ترياژ مي­نمايد.
 • قسمت :CPRدر این قسمت بیماران سطح ESI 1 پذیرش و درمان میشوند. 
 • قسمت حاد1: در این قسمت بیماران سطح ESI 2 پذیرش و درمان میشوند.
 • قسمت حاد2:  در این قسمت بیماران سطح ESI 3 و غير ترومائي (سردرد ،مسمومیت ، رنال کولیک ، شکم درد،  CVA و...) پذیرش و رسیدگی میشود.
 • قسمت حاد3:  در این قسمت بیماران سطحESI 3  و ترومائی (ازجمله تصادفی، برق گرفتگی، درگیری و...) پذیرش و رسیدگی میشود.
 • تحت نظر 1 و 2:  بيماران تعيين تكليف شده و تحت نظر  در اين قسمت تحت درمان قرار مي گيرند.
 • قسمت سرپائیدر این قسمت بیماران سطح ESI 4-5 ازقبیل ترومائی و غير ترومائي توسط رزیدنت سرپائی ویزیت شده و جهت دریافت اقدامات درمانی به قسمتهای مربوطه ارجاع میشوند.
 • قسمت اتاق عمل سرپائی: بیمارانیکه نیاز به انجام اقداماتی نظیر TAP مایع پلور، TAP مایع آسیت، LP، تامپون بینی، تعبیه کاتتر دیالیز، بازکردن گرفتگی کاتتر دیالیز، خارج کردن کاتتر دیالیز و...و همچنين بیماران ترومائی که نیاز به سوچور و آتل بندی و پانسمان دارند بعد از هماهنگی به این واحد منتقل شده توسط پزشک مربوطه اقدامات لازم انجام میگیرد.
2. بخش های پاراکلینیکی:
پذیرش واحدهای پاراکلینیکی اورژانس از طریق بخش اورژانس انجام میگیرد. بعد ازدریافت پرونده و درخواست پزشک اورژانس و ثبت خدمات درخواستی در پرونده الکترونیك، بیمار توسط بیماربر و همراه بیمار٬ جهت اقدامات درخواستی فرستاده میشود.
 • داروخانه 
 • آزمایشگاه
 • سونوگرافی
 • رادیولوژی
 • سی تی اسکن.
 • نوشته شده
 • توسط خسرو آقاپور مرکز آموزشی و درمانی امام رضا
 • ویرایش شده
 • توسط مریم حسن خانی
 • تعداد بازدید : 9691