برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی درمانی امام رضاImam Reza Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی 
نام بخش اورژانس
طبقه زيرزمين
تعداد تخت 44
رئيس بخش آقاي دكتر علا
سرپرستار بخش ناهيد تقي زادگان
شماره تماس (داخلي) 6026
 
 
رئیس بخش : دکتر علیرضا علاء
سرپرستار بخش : خانم ناهید تقی زادگان
بخش متشکل از 6 بخش کلینیکی:
ترياژ
بخش CPR
بخش داخلی
بخش تروما
بخش سرپائی
اتاق عمل سرپائی
VIP
و 5 بخش پاراکلینیکی مي­باشد:
داروخانه
آزمایشگاه
سونوگرافی
رادیولوژی
سی تی اسکن
ترياژ: در اين قسمت پرستار يا پزشك، بر اساس سيستم ESI بيماران را ترياژ مي­نمايد.
قسمت :CPR
در این قسمت بیماران سطح ESI 1-2 پذیرش و درمان میشوند.
قسمت تروما:
در این قسمت بیماران سطحESI 3  و ترومائی (ازجمله تصادفی، برق گرفتگی، درگیری و...) پذیرش و رسیدگی میشود.
قسمت داخلی:
در این قسمت بیماران سطح ESI 3 و غير ترومائي (سردرد ،مسمومیت ، رنال کولیک ، شکم درد،  CVA و...) پذیرش و رسیدگی میشود.
قسمت سرپائی:
در این قسمت بیماران سطح ESI 4-5 ازقبیل ترومائی و غير ترومائي توسط رزیدنت سرپائی ویزیت شده و جهت دریافت اقدامات درمانی به قسمتهای مربوطه ارجاع میشوند.
قسمت اتاق عمل سرپائی:
بیمارانیکه نیاز به انجام اقداماتی نظیر TAP مایع پلور، TAP مایع آسیت، LP، تامپون بینی، تعبیه کاتتر دیالیز، بازکردن گرفتگی کاتتر دیالیز، خارج کردن کاتتر دیالیز و...و همچنين بیماران ترومائی که نیاز به سوچور و آتل بندی و پانسمان دارند بعد از هماهنگی به این واحد منتقل شده توسط پزشک مربوطه اقدامات لازم انجام میگیرد.
قسمت VIP:
بيماران سطح 4 و 5 قسمت سرپايي كه نياز به يك يادو مورد تسهيلات دارند جهت انجام اقدامات و دستورات به اين واحد مراجعه مي نمايند.
واحد های پاراکلینیکی:
پذیرش واحدهای پاراکلینیکی اورژانس از طریق بخش اورژانس انجام میگیرد. بعد ازدریافت پرونده و درخواست پزشک اورژانس و ثبت خدمات درخواستی در پرونده الکترونیك، بیمار توسط بیماربر و همراه بیمار٬ جهت اقدامات درخواستی فرستاده میشود.