کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  برچسب شده با

برچسب شده با تفکیک زباله

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت: مدریت سایت پسماند بیمارستان امام رضا(ع) تبریز استاندارد بوده و رضایت بخش می باشد .

مطالب/ مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت: مدریت سایت پسماند بیمارستان امام رضا(ع) تبریز استاندارد بوده و رضایت بخش می باشد .

                           
      مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت: مدریت سایت پسماند بیمارستان امام رضا(ع) تبریز استاندارد بوده و رضایت بخش می باشد . به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز ، در بازدید مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از این مرکز رعایت استانداردهای تفکیک و امحا را در این مرکز مطلوب دانسته وافزود: با توجه به اهمیتی
تفکیک زباله و لزوم همکاری بیمارستان امام رضا (ع) با سازمان مدیریت پسماند شهراری تبریز ، آماده برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء سطح کیفی تفکیک بوده و اولین دوره آموزشی را برای کادر بیمارستان امام رضا در نظر گرفته ایم.

شنبه 8 ارديبهشت 1397