برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی درمانی امام رضاImam Reza Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه آتاتورک ارزروم

بازدید رئیس دانشگاه آتاتورک ارزروم در صدر هیئتی سه نفره با همراهی معاون آموزشی دانشگاه دکتر تقی زادیه از ساختمان دیالیز

مطالب/ بازدید رئیس دانشگاه آتاتورک ارزروم در صدر هیئتی سه نفره با همراهی معاون آموزشی دانشگاه دکتر تقی زادیه از ساختمان دیالیز

                           
      بازدید رئیس دانشگاه آتاتورک ارزروم در صدر هیئتی سه نفره با همراهی معاون آموزشی دانشگاه دکتر تقی زادیه از ساختمان دیالیز بازدید دکتر عمر چوماکلی (Ömer Çomaklı) رئیس دانشگاه آتاتورک ارزروم در صدر هیئتی سه نفره با همراهی معاون آموزشی دانشگاه دکتر تقی زادیه از ساختمان دیالیز
چهارشنبه 24 آبان 1396