کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

تاریخ : يکشنبه 24 دي 1391
کد 9

تلفن و آدرس مرکز

تلفن

تلفن هاي تماس : 59-3347054

آدرس : تبريز خيابان دانشگاه روبروي ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز