کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

تاریخ : يکشنبه 21 مهر 1392
کد 66

آخرين گزارش از فعاليت تيم استروك دانشگاه علوم پزشكي تبريز:

آخرين گزارش از فعاليت تيم استروك دانشگاه علوم پزشكي تبريز: "تعداد تزريق tPA در بيماران سكته مغزي در تبريز سه رقمي شد" به گزارش رئيس مركز تحقيقات علوم اعصاب و مسئول تيم استروك دانشگاه علوم پزشكي تبريز بدنبال راه اندازي سيستماتيك تزريق tPA از دو سال قبل با مشاركت گروههاي نورولوژي، طب اورژانس، راديولوژي، جراحي مغز، آزمايشگاه و كادر پرستاري و مديريت مركز پزشكي امام رضا (ع) و دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تعداد بيماران حائز شرايط كه توانسته اند از اين خدمت در سطح استان آذربايجان شرقي بهره مند شوند به 100 مورد رسيد. اين ميزان تزريق در سطح كشور در يك مركز آموزشي درماني بي سابقه است و در حال حاضر دانشگاه علوم پزشكي تبريز ركورد دار اين خدمت درماني بسيار مهم در كشور است كه فعلا در بيمارستان امام رضا (ع) تبريز ارائه مي شود.

آخرين گزارش از فعاليت تيم استروك دانشگاه علوم پزشكي تبريز:

"تعداد تزريق tPA در بيماران سكته مغزي در تبريز سه رقمي شد"

به گزارش رئيس مركز تحقيقات علوم اعصاب و مسئول تيم استروك دانشگاه علوم پزشكي تبريز بدنبال راه اندازي سيستماتيك تزريق tPA از دو سال قبل با مشاركت گروههاي نورولوژي، طب اورژانس، راديولوژي، جراحي مغز، آزمايشگاه و كادر پرستاري و مديريت مركز پزشكي امام رضا (ع) و دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تعداد بيماران حائز شرايط كه توانسته اند از اين خدمت در سطح استان آذربايجان شرقي بهره مند شوند به 100 مورد رسيد. اين ميزان تزريق در سطح كشور در يك مركز آموزشي درماني بي سابقه است و در حال حاضر دانشگاه علوم پزشكي تبريز ركورد دار اين خدمت درماني بسيار مهم در كشور است كه فعلا در بيمارستان امام رضا (ع) تبريز ارائه مي شود.

tPA يك داروي حل كننده لخته خوني است كه در بيماران سكته مغزي كه زير سه ساعت مراجعه كرده اند و از نظر شرح حال و معاينه و بررسي هاي آزمايشگاهي و تصويربرداري شرايط لازم را دارند تزريق مي شود كه با حل لخته خوني مي تواند رگ مسدود در مغز را باز كرده و علائم بيمار كاسته شده يا رفع گردد.

بدنبال سكته مغزي ناشي از انسداد رگ هر دقيقه حدود دو ميليون سلول مغزي از بين مي رود لذا هرچه بيمار سريعتر مراجعه كند احتمال تاثير دارو بيشتر است.

دكتر مهدي فرهودي،مسئول تيم استروك(سكته مغزي) دانشگاه علوم پزشكي تبريزافزود:

مشكل عمده در تزريق اين داروي حياتي، عدم پوشش بيمه هاي درماني است و مشكل بعدي تعريف نشدن ساختار كشوري براي ارائه اين خدمت بسيار مهم مي باشد.

لازم به ذكر است كه سكته مغزي دومين علت مرگ عروقي در كشور مي باشد و بعد از سكته هاي قلبي، مهمترين علت مرگ عروقي بوده و شايعترين علت ناتواني بالغين است.

آخرين نتايج درباره فعاليتهاي انجام شده در اولين كنگره بين المللي و ششمين همايش سراسري استروك ايران كه امسال6 الي 8 آذرماه در تبريز برگزار مي شود ارائه خواهد گرديد.

http://6thstrokecongress.tbzmed.ac.ir