کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

تاریخ : دوشنبه 31 تير 1398
کد 267

جوابدهي تحت وب مركز آموزشي و درماني امام رضا (ع)

جوابدهی تمام آزمایشهای مراجعه کنندگان به صورت اینترنتی

مدیر مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز خبر داد:...
مدیر مرکز آموزشی و در مانی امام رضا (ع) تبریز گفت:
با راه اندازی سامانه اینترنتی جدید از این به بعد تمام مراجعین محترم می توانند جواب تمام آزمایشهای خود را به صورت اینترنتی مشاهده نمایند.
به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز، دکتر مهراد اکبری نامدار اظهار داشت: به لحاظ اینکه تمام جوابها در سامانه ثبت و قابل رویت می باشد از این رو سعی بر آن داشتیم تا در جهت صرفه جویی در مصر ف کاغذ و زمان تمامی جوابها به صورت اینترنتی در دسترس بیماران و مراجعین قرار دهیم.
نامدار ادامه داد: پس از پذیرش و ثبت در سامانه به همراه قبض پذیرش نام کاربری و کلمه عبور برای بیمار صادر می شود و تمامی جواب آزمایشها در سایت بیمارستان قابل مشاهده است.
مدیر مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز افزود: این سامانه سراسری بوده و بیمار در صورت مراجعه به سایر مراکز درمانی ،کلینیک ها و حتی مطب های خصوصی می توانند اطلاعات ثبت شده خود را در سایت مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز مشاهده نمایند.
وی اضافه کرد: این سامانه برای اولین بار در مرکزآموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز طراحی و به اجرا درآمده و بر اساس پیش بینی ها صرفه اقتصادی قابل توجیهی در مصرف کاغذ برای سیسیتم درمانی به همراه خواهد داشت.