کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

اساتید مرکز امام رضا (ع)

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
دکتر رامین آژوغ
جراحی عمومی
استاد یار
جراحی عمومی
مغز و اعصاب
استاد
مغز و اعصاب
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی وتوانبخشی
دكتر حميد اويسي
بیماریهای عفونی
استاد یار
بیماریهای عفونی و گرمسیری
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
دکتر محمد رهبر
طب فیزیکی و توانبخشی
استاد یار
طب فیزیکی وتوانبخشی
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی وتوانبخشی
کامران شادور
بیهوشی
استاد یار
بیهوشی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
رادیولوژی و رادیوتراپی
دانشیار
رادیولوژی
مجید منتظر
جراحی قلب و توراكس
استاد یار
جراحی قفسه صدری
فرشاد مهدوي
جراحی عمومی
استاد یار
جراحی عمومی
جراحی عمومی
استاد یار
جراحی عمومی
دکتر مهدی نظری
بیهوشی
دانشیار
بیهوشی
جراحی مغز
استاد
جراحی مغز و اعصاب