برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی درمانی امام رضاImam Reza Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

اساتید مرکز امام رضا (ع)

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
دکتر رامین آژوغ
جراحی عمومی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد یار
جراحی عمومی
مغز و اعصاب
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد
مغز و اعصاب
رادیولوژی و رادیوتراپی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد
رادیولوژی
دکتر محمد رهبر
طب فیزیکی و توانبخشی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد
طب فیزیکی وتوانبخشی
طب فیزیکی و توانبخشی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
دانشیار
طب فیزیکی وتوانبخشی
رادیولوژی و رادیوتراپی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد
رادیولوژی
رادیولوژی و رادیوتراپی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
دانشیار
رادیولوژی
فرشاد مهدوي
جراحی عمومی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد یار
جراحی عمومی
جراحی عمومی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد یار
جراحی عمومی
جراحی عمومی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
دانشیار
جراحی عمومی
تورج اسودی
جراحی عمومی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد یار
جراحی عمومی
دكتر محمد اصغري
جراحی مغز
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد
جراحی مغز
دارا الوندفر
جراحی عمومی
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد یار
جراحی عمومی
مولود بالافر
طب اورژانس
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد یار
طب اورژانس
طب اورژانس
مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز
استاد یار
طب اورژانس