برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی درمانی امام رضاImam Reza General Hospital

فهرست اصلی

اساتید مرکز امام رضا (ع)

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
دکتر رامین آژوغ
جراحی عمومی
استاد یار
جراحی عمومی
مغز و اعصاب
استاد
مغز و اعصاب
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی وتوانبخشی
دكتر حميد اويسي
بیماریهای عفونی
استاد یار
بیماریهای عفونی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
دکتر محمد رهبر
طب فیزیکی و توانبخشی
استاد
طب فیزیکی وتوانبخشی
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی وتوانبخشی
کامران شادور
بیهوشی
استاد یار
بیهوشی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
رادیولوژی و رادیوتراپی
دانشیار
رادیولوژی
جراحی قلب و توراكس
استاد یار
جراحی قفسه صدری
فرشاد مهدوي
جراحی عمومی
استاد یار
جراحی عمومی
جراحی عمومی
استاد یار
جراحی عمومی
دکتر مهدی نظری
بیهوشی
دانشیار
بیهوشی
داود آقامحمدي
بیهوشی
دانشیار
بیهوشی
جراحی عمومی
دانشیار
جراحی عمومی
بیهوشی
استاد یار
بیهوشی
تورج اسودی
جراحی عمومی
استاد یار
جراحی عمومی
دكتر محمد اصغري
جراحی مغز
استاد
جراحی مغز
طب فیزیکی و توانبخشی
دانشیار
طب فیزیکی وتوانبخشی
دارا الوندفر
جراحی عمومی
استاد یار
جراحی عمومی
مولود بالافر
طب اورژانس
استاد یار
طب اورژانس
صمد بهشتي روي
جراحی قلب و توراكس
استاد یار
جراحی قفسه صدری
بیماریهای عفونی
دانشیار
بیماریهای عفونی
طب اورژانس
استاد یار
طب اورژانس
طب اورژانس
استاد یار
طب اورژانس
محبوب پور آقايي
طب اورژانس
دانشیار
طب اورژانس
بیماریهای عفونی
استاد
بیماریهای عفونی
طلا پورلک
پاتولوژی
استاد یار
پاتولوژی
طب فیزیکی و توانبخشی
استاد یار
طب فیزیکی وتوانبخشی
بیماریهای عفونی
استاد یار
بیماریهای عفونی
گوش حلق وبینی
دانشیار
ENT
حمزه حسین زاده
بیهوشی
استاد
بیهوشی
سیدمهدی حق دوست
بیماریهای عفونی
استاد یار
بیماریهای عفونی
منیژه حلیمی
پاتولوژی
دانشیار
پاتولوژی
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
عباسعلی درستی
بیهوشی
استاد یار
بیهوشی
محمد حسين دقيقي
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
طب فیزیکی و توانبخشی
استاد یار
طب فیزیکی وتوانبخشی
عباسعلي دهقانی
بیهوشی
استاد یار
بیهوشی
جراحی قلب و توراكس
استاد یار
جراحی قفسه صدری
طب اورژانس
استاد یار
طب اورژانس
طب اورژانس
استاد یار
طب اورژانس
بیماریهای عفونی
استاد یار
بیماریهای عفونی
جراحی قلب و توراكس
استاد یار
جراحی قفسه صدری
مغز و اعصاب
استاد یار
مغز و اعصاب
جراحی قلب و توراكس
استاد
جراحی قفسه صدری
حسن سليمانپور
طب اورژانس
استاد
بیهوشی و مراقبتهای ویژه-فلوشیپ احیای قلبی - ریوی
مسلم شاکری
جراحی مغز
استاد
جراحی مغز
طب فیزیکی و توانبخشی
استاد
طب فیزیکی وتوانبخشی
دکتر غفار شکوهي
جراحی مغز
استاد
جراحی مغز
طب اورژانس
استاد یار
طب اورژانس
طب اورژانس
استاد یار
طب اورژانس
گوش حلق وبینی
استاد یار
ENT
مغز و اعصاب
استاد یار
مغز و اعصاب
دکتر پرويز صالح
بیماریهای عفونی
استاد
بیماریهای عفونی
فیروز صالح پور
جراحی مغز
استاد
جراحی مغز
مغز و اعصاب
استاد
مغز و اعصاب
رادیولوژی و رادیوتراپی
استاد
رادیولوژی
گوش حلق وبینی
دانشیار
ENT
عليرضا علا
طب اورژانس
استاد
طب اورژانس
محمود عيدي
بیهوشی
استاد
بیهوشی
طب اورژانس
استاد یار
طب اورژانس
سولماز فخاری
بیهوشی
دانشیار
بیهوشی
گوش حلق وبینی
استاد یار
ENT
جراحی عمومی
دانشیار
جراحی عمومی
گوش حلق وبینی
استاد یار
ENT
پيمان محرم زاده
طب اورژانس
استاد
طب اورژانس
بیهوشی
دانشیار
بیهوشی
عطا محمودپور
بیهوشی
استاد
بیهوشی
طب اورژانس
دانشیار
طب اورژانس
دکتر علی مشکینی
جراحی مغز
استاد
جراحی مغز
رضا موثقی گرگری
بیهوشی
دانشیار
بیهوشی
پاتولوژی
استاد یار
پاتولوژی
جراحی مغز
استاد یار
جراحی مغز
گوش حلق وبینی
استاد
ENT
بیماریهای عفونی
استاد
بیماریهای عفونی
بهمن نقی پور
بیهوشی
دانشیار
بیهوشی
گوش حلق وبینی
استاد یار
ENT
امير واحدی
پاتولوژی
استاد
پاتولوژی
بیماریهای عفونی
استاد
بیماریهای عفونی
جراحی عمومی
استاد
توراکس
دکتر محمد یزدچی
مغز و اعصاب
استاد
مغز و اعصاب