کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

زیر گروه ها
بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امام رضا (ع)
بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امام رضا (ع)
کنگره مجازی ایمنی بیمار وآموزش پزشکی
کنگره مجازی ایمنی بیمار وآموزش پزشکی
اسلایدهای استودیو کوید
اسلایدهای استودیو کوید
اسلایدر های مرکز
اسلایدر های مرکز
پاراکیلینک
پاراکیلینک
اورژانس
اورژانس
اتاق عمل
اتاق عمل
درمانگاه
درمانگاه
خدمات پرستاری
خدمات پرستاری
کرونا راشکست میدهیم
کرونا راشکست میدهیم
کتابخانه
کتابخانه
عکسهای همکاران
عکسهای همکاران
تصاویر بیمارستان
تصاویر بیمارستان
1از1‏