کویید 19 :  ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم      وب سایت قدیمی مرکز   

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : ریاست مرکز
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 5051
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : مدیریت مرکز
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 5050
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پاراکلنیک قسمت یا واحـد : طب هسته ای
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 1105،1175
شماره مستقیم : 33362504 شمــاره فـکـس : 33362504
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه داخلی
اسامـی افــــراد : درمانگاه گوارش شماره داخلــی : 5223
شماره مستقیم : 33347054-59 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : مسئول درمانگاه
اسامـی افــــراد : آقای مقصود حسینی اصل شماره داخلــی : 5243
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه جراحی
اسامـی افــــراد : درمانگاه جراحی شماره داخلــی : 5251
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه اعصاب
اسامـی افــــراد : درمانگاه اعصاب شماره داخلــی : 5238
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه مغز
اسامـی افــــراد : درمانگاه مغز شماره داخلــی : 5251
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه ارولوژی
اسامـی افــــراد : درمانگاه ارولوژی شماره داخلــی : 5041
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه ENT
اسامـی افــــراد : درمانگاه ENT شماره داخلــی : 5058
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073