برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی درمانی امام رضاImam Reza Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : ریاست مرکز
اسامـی افــــراد : دکتر مسعود فقیه دینوری شماره داخلــی : 5051
شماره مستقیم : 33373993 شمــاره فـکـس : 33373974
نام حــــــــــوزه : مدیریت مرکز قسمت یا واحـد : معاونت اداری مالی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 5050
شماره مستقیم : 33373995 شمــاره فـکـس : 33373974
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : مدیریت مرکز
اسامـی افــــراد : دکتر مهرداد اکبری نامدار شماره داخلــی : 5050
شماره مستقیم : 33373995 شمــاره فـکـس : 33373974
نام حــــــــــوزه : پاراکلنیک قسمت یا واحـد : طب هسته ای
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 1105،1175
شماره مستقیم : 33362504 شمــاره فـکـس : 33362504
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه داخلی
اسامـی افــــراد : درمانگاه گوارش شماره داخلــی : 5223
شماره مستقیم : 33347054-59 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : مسئول درمانگاه
اسامـی افــــراد : آقای مقصود حسینی اصل شماره داخلــی : 5243
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه جراحی
اسامـی افــــراد : درمانگاه جراحی شماره داخلــی : 5251
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه اعصاب
اسامـی افــــراد : درمانگاه اعصاب شماره داخلــی : 5238
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه مغز
اسامـی افــــراد : درمانگاه مغز شماره داخلــی : 5251
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073
نام حــــــــــوزه : درمانگاه قسمت یا واحـد : درمانگاه ارولوژی
اسامـی افــــراد : درمانگاه ارولوژی شماره داخلــی : 5041
شماره مستقیم : 33345081 شمــاره فـکـس : 33352073