برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزشی درمانی امام رضاImam Reza Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی

 عکس های شاخه کرونا
کادر آی سی یو جنرال مرکز
کادر آی سی یو جنرال مرکز
کادر آی سی یو جنرال مرکز
کادر بخش غدد بیمارستان امام رضا (ع)
کادر بخش غدد بیمارستان امام رضا (ع)
کادر بخش غدد بیمارستان امام رضا (ع)
استفاده از هال مت برای اولین باردر مرکز
استفاده از هال مت برای اولین باردر مرکز
استفاده از هال مت برای اولین باردر مرکز
کادر آزمایشگاه مرکز
کادر آزمایشگاه مرکز
کادر آزمایشگاه مرکز
هفت سین کرونایی مرکز امام رضا (ع) تبریز
هفت سین کرونایی مرکز امام رضا (ع) تبریز
هفت سین کرونایی مرکز امام رضا (ع) تبریز
تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
لحظه تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
لحظه تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
لحظه تحویل سال در اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
57
57
57
56
56
56
50
50
50
51
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
54
47
47
47
55
55
55
بازدید فرمانده سپاه عاشورا
بازدید فرمانده سپاه عاشورا
بازدید فرمانده سپاه عاشورا
بازدید فرمانده سپاه عاشورا 2
بازدید فرمانده سپاه عاشورا 2
بازدید فرمانده سپاه عاشورا 2
45
45
45
47
47
47
48
48
48
48
48
48
آی سی یو جنرال
آی سی یو جنرال
آی سی یو جنرال
42
42
42
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
0
0
0
00
00
00
3
3
3
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22